achtergrond

Organisatie opstelling en advies

Er kunnen vraagstukken spelen binnen organisaties die zich niet laten oplossen met nieuwe systemen, processen en vaardigheden. De organisatieopstelling is een respectvolle en diepgaande werkmethode die onderliggende dynamieken in organisaties inzichtelijk maakt en heelt.

Op basis van de informatie die uit de opstelling naar voren komt geven wij tevens een advies voor interventies en acties op de bovenstroom die ervoor  zorgdragen dat de organisatie weer beter op stroom komt waardoor kwaliteit en resultaten verder verbeteren.